КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Трите имена: МУХЛИС ФАРИЗ СЕРБЕСТ
Рождена дата:
28.11.1969 г.

Образование:

 

ВИСШЕ-БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. "ПЕДАГОГИКА"

ПУ ФИЛИАЛ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - КЪРДЖАЛИ

Тел. 03721 / 2234, ВЪТР. 121
email: kmet_stambolovo@dir.bg
Правомощия  

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

 

   Трите и мена:       МАРЕМ ФАИК ЧЕРИБАШЛЪ

   Рождена дата :    05.09.1953 г.

   Образование:      СРЕДНО СПЕЦИАЛНО, СПЕЦ. „ЗООТЕХНИКА”

   Тел.                     03721 / 2234, ВЪТР. 125                                  

    е-mail:                marem_zam.kmet@abv.bg

 

 


СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 

Трите имена:            МОХАМЕД ИЗЕТ ЮСЕИН                                  

Рождена дата:          09.12.1961 г.                             

Образование:           ВИСШЕ-МАГИСТЪР, ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ -                 

                                „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА И ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ,

           ВИХВП

тел.                           03721 / 2234, ВЪТР. 123                                                 

е-mail:                      mohamed­_stambolovo@dir.bg