Открито управление

 

  • На 01.08.2014 г. между община Стамболово и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № М13-22-102/01.08.2014 г. за изпълнение на проект “Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа”, Прочети повече....
  • На 22.08.2014 г. в залата на общинска администрация Стамболово се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по- ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики”Прочети повече... Снимка1 , Снимка2 , Снимка3 .
  • Община Стамболово - компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса,ОПАК.Прочети повече......
  • Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики, ОПАК.Прочети повече......