Открито управление

 Хасково, Димитровград и Стамболово успешно се представиха на 23 международни туристически борси и изложения.

 Финален работен семинар

Промоционален тур за български туроператори, тур агенти и журналисти се проведе от 25 до 28 март 2014

Промоционален тур за чуждестранни туроператори, тур агенти и журналисти се проведе от 25 до 28 март 2014 г.

 Начален работен семинар

   Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 25 април 2014 г. в Бургас

Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 24 април 2014 г. в Бургас

 Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 8 май 2014 г. в София

 Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 9 май 2014 г. в София

Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 22 април 2014 г. във Варна

   Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 23 април 2014 г. във Варна