Открито управление

ОТЧЕТИ ЗА 2018 Г.

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018-31.12.2018г.

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018-31.03.2018г.

 

ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.12.2017г.

» Баланс на община Стамболово-2017-ІІІ

» Отчет за средствата от ЕС - ДЕС (Трето тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - РА (Трето тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Трето тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - ДМП (Трето тримесечие)

» Отчет за сметките за чужди средства (Трето тримесечие)

» Баланс на община Стамболово-2017-І

» Отчет за средствата от ЕС - ДЕС (Второ тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - РА (Второ тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Второ тримесечие)

» Отчет за сметките за чужди средства (Второ тримесечие)

» Отчет за сметките за чужди средства (Първо тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Първо тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - РА (Първо тримесечие)

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.03.2017г.

 

ОТЧЕТИ ЗА 2016 Г.

»  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2016

» Баланс на община Стамболово-2016-ІV