Открито управление

ОТЧЕТИ ЗА 2018 Г.

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018-31.03.2018г.

 

ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.12.2017г.

» Баланс на община Стамболово-2017-ІІІ

» Деветмесечен отчет за средствата от ЕС - ДЕС

» Деветмесечен отчет за средствата от ЕС - РА

» Деветмесечен отчет за средствата от ЕС - КСФ

» Деветмесечен отчет за средствата от ЕС - ДМП

» Деветмесечен отчет за сметките за чужди средства

» Баланс на община Стамболово-2017-І

» Шестмесечен отчет за средствата от ЕС - ДЕС

» Шестмесечен отчет за средствата от ЕС - РА

» Шестмесечен отчет за средствата от ЕС - КСФ

» Шестмесечен отчет за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет за средствата от ЕС - РА

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.03.2017г.

 

ОТЧЕТИ ЗА 2016 Г.

»  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2016

» Баланс на община Стамболово-2016-ІV