СТРУКТУРА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :


Трите имена:

МАДЖИД РЕДЖЕБ МАНДАДЖЪ
Рождена дата:
17.07.1974 г.
Образование:
ВИСШЕ-МАГИСТЪР, СПЕЦ. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Тел. за конткати:
03721/2223; 0879 635 757

 

 

 

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ –  17 , в т. ч. :

 

ДПС  -  9

 

ГЕРБ – 2

 

БСП – 2

 

НЕЗАВИСИМИ - 4

 

 

ПРЕСТАВИТЕЛНА  ГРУПА : ” Движение за права и свободи”

Маджид Реджеб Мандаджъ

Кязим Мехмед Йълдъз

Емине Адем Юнуз

Гюнер Фариз Сербест

Ербил Халим Халим

Ремзи Хасан Хюсню

Фатмегюл Мехмед Джебели

Исмаил Кадир Салиф

Бейхан Ахмед Мехмед

 

 

Представители „ ГЕРБ” 

Гочо Делчев Гогов

Господин Райчев Господинов

 

Представители „ БСП”

Стефан Василев Ночев

Радостин Димчев Димнчев

 

 

НЕЗАВИСИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Себахтин Шакир Халил

Рушен Ахмед Мехмед

Мустафа Талиб Йълмаз

Юсеин Хасан Руфат