Новини

На 28.09.2017 г. в 11.00 часа в заседателна зала на Община Харманли се проведе заседание на общото събрание на Регионално сдружение на общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово включени в Регионално депо - Харманли.

Протокол