Обратна връзка
Кметство

  

АДНАН КЯЗИМ ЙЪЛДЪЗ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Контакти

Централа: 037 207 000

Факс: 037 207 001

e-mail: obshtina.stambolovo@gmail.com

              kmet_stambolovo@dir.bg

Работно време:

ЦИУГ: 08.00-12.00 и 12.30 -16.00

МДТ:   08.00-12.00 и 12.30 -16.00

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ/КОНСУЛТАЦИИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 30.09.2014 Г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА СЛЕД 01.10.2014 Г.

Сключени споразумения за землищата на територията на област Хасково по чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

  

ПОС Терминал

    

   
Анкета
Използвате ли електронните услуги, които предлага Общинска администрация Стамболово?
ДА
НЕ