Новини

Уважаеми съграждани,

Господин Станислав Дечев, Областен управител на Хасковска област организира приемна за гражданите в заседателната зала на община Стамболово на 18.07.2018 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч.
Целта на приемната е да бъдат проведени директни срещи с хората от населените места на общината и в пряк разговор с Областния управител на Хасково да бъдат обсъдени най-наболелите проблеми на местното население, за чието решаване би бил полезен Г-н Дечев.