Условия за ползване

 

Община Стамболово е оператор на лични данни , регистриран с Удостоверение № 163412/06.07.2010 г. С регистрацията си и въвеждането на данните си в заявлението за услуга Вие се съгласявате да ги предоставите на общината за обработване.

За да ползват услугите на портала, гражданите трябва да се регистрират в портала.

Вход с потребителско име и парола

За да се регистрира, потребителят трябва да попълни регистрационната форма:

§        В зависимост от избора дали се регистрирате като физическо или юридическо лице, формата ще се прзареди с необходимите полета..

§        Паролата трябва да е минимум 8 символа и е добре да съдържа латински букви – малки и главни, и цифри.

§        Поле за въвеждане на код за сигурност (CAPTCHA код)Кодът е трудно четим за роботи и се използва, за да се предотврати възможността ботове да извършват действия, които биха навредили на сигурността на системата.

§        Профилът ви автоматично се активира от Системата

Вход с Универсален електронен подпис 

Потребителите, които ползват УЕП, ще могат да влизат в системата с електронния си подпис. За целта те трябва да са се регистрирали. При натискане на бутон „Вход с УЕП” системата идентифицира собственика на електронния подпис. Всички действия, извършвани от потребителя, идентифициран с УЕП, минават през https протокол.  

След като сте се регистрирали успешно можете да подадете заявление за услуга през Портала.

Портала предлага два вида услуги:

  • Сертифицирани и активни в ЕСОЕД услуги - избират се от меню “Онлайн услуги” и  могат да се заплатят по електронен път чрез E-Pay.
  • Несертифицирани услуги - избират се от меню “Административни услуги”, могат да се платят по банков път или на място в общината.  

За да се извърши плащане на услугата по електронен път регистрирания потребител е нужно да има регистрация в системата на е-Рау.

Ако потребителят е избрал да заплати услугата по банков път данните за банкова сметка се показват в иконата .    

Можете да пикачвате файлове с формуляр за заявление на услугата и други формуляри с големина до 2 Mb и със следните формати: doc, docx, xls, xlsx, pdf, eml. 

 Отговорността за съдържанието и достоверността на данните попълнени в заявленията за услуги изтеглени от портала и в електронната форма за заявяване на услуга, както и за прикачените допълнителни файлове с документи е на заявителя.