Регистър на частната общинската собственост

Номер на акта за ОС Дата на съставяне Местонахождение на имота Вид и описание на имота и Площ Забележка Обявени процедури Заповеди за отписване на акта за общинска собственост
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Стамболово, УПИ ПИ №000202 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩЕ, МЕРА.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Войводенец, УПИ ПИ №000032 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Стамболово, УПИ ПИ №000823 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Воденци, УПИ ПИ № • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Стамболово, УПИ ПИ №000589 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ- ПАСИЩЕ С ХРАСТИ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Поповец, УПИ ПИ №000120 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
02.09.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Гледка, кв 66, УПИ VІІІ • УПИ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.
06.08.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Пчелари, УПИ ПИ №020036 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ЛОЗЕ.
06.08.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Пчелари, УПИ ПИ №020049 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ЛОЗЕ.
06.08.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Пчелари, УПИ ПИ №032025 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ЛОЗЕ.
предишна 12345678910 следваща