Регистър на публичната общинска собственост

Номер на акта за ОС Дата на съставяне Местонахождение на имота Вид и описание на имота и Площ Забележка Обявени процедури Заповеди за отписване на акта за общинска собственост
19.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Пътниково, кв 10, УПИ V • УПИ Незастроен урегулиран поземлен имот.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Стамболово, УПИ ПИ №000422 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩЕ, МЕРА;
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Голям извор, УПИ ПИ №000253 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Пчелари, УПИ ПИ №000044 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Стамболово, УПИ ПИ №000197 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩЕ, МЕРА.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Воденци, УПИ ПИ №000142 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Маджари, УПИ ПИ №000011 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Стамболово, УПИ ПИ №000824 • ПИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩЕ, МЕРА.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Силен, УПИ ПИ №000067 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО - ВОДОЕМ.
08.10.2010 Област ХАСКОВО, Община СТАМБОЛОВО, Поповец, УПИ ПИ №000024 • ПИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ВОДОЕМ.
предишна 12345678910 следваща